Działamy

z ENERGIĄ

 

Wykonawstwo

Zakres naszej oferty to:

 

Instalacje elektryczne:

 • przyłącza energetyczne nn
 • sieci SN i nn
 • wewnętrzne instalacje elektryczne
 • systemy zasilania gwarantowanego

 

Instalacje telekomunikacyjne:

 • instalacje telefoniczne - zewnętrzne i wewnętrzne
 • centrale telefoniczne
 • instalacje komputerowe
 • serwerownie

 

Instalacje alarmowe:

 • instalacje systemów sygnalizacji włamania i napadu 
 • instalacje  CCTV

 

Instalacje bezpieczeństwa pożarowego:

 • systemy alarmu pożarowego
 • systemy oddymiania
 • systemy oświetlenia ewakuacyjnego 

 

Energetyka:

 • stacje transformatorowe
 • rozdzielnie SN i NN
 • linie kablowe

Nasi partnerzy

Zostaliśmy nagrodzeni