Działamy

z ENERGIĄ

 

Realizacje

2021

 

Budowa drugiego etapu terenie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym z dostawami

 • Przebudowa stacji transformatorowo-rozdzielczej 15/0,4 kV nr SO1 w zakresie wymiany transformatorów i mostów szynowych
 • Oświetlenie przeszkodowe na dachu budynku A2–3
 • Zasilanie placu budowy

 

Przedsiębiorstwo Prywatne REZAL

 • Montaż mostu szynowego 100m 1600A na hali produkcyjnej
 • Prefabrykacja, montaż i uruchomienie rozdzielnic oddziałowych 2x800A
 • Montaż i uruchomienie układu pomiarowego z możliwością odczytu zdalnego

 

S.I.C.

 • Obowiązkowe pomiary ochronne 5-cio letnie instalacji elektrycznej
 • Badania instalacji elektrycznej kamerą termowizyjną

 

Gminna Jednostka Wod-Kan Ksawerów 

 • Montaż falowników do pomp głębinowych na stacji uzdatniania wody Nowa Gadka
 • Modernizacja układu zasilania stacji uzdatniania wody w Ksawerowie – polegająca na instalacji i uruchomieniu agregatu prądotwórczego wraz z układem samoczynnego przełączania zasilania

 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 • Wykonanie inwentaryzacji istniejącego oświetlenia terenu Centrum Kliniczno- Dydaktycznego wraz z oświetleniem elewacyjnym oraz przygotowanie analizy energetyczno-kosztowej dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – jako Lider Konsorcjum

 

BioNanoPark+ w Łodzi

 • Serwis i konserwacja stacji SN
 • Pomiar i analiza poboru mocy ARUZ

 

SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Serwis i konserwacje instalacji ochrony przeciwpożarowej oraz systemów oddymiania pionów klatek schodowych

 

Łódzki Urząd Wojewódzki

 • Przeglądy techniczne i konserwacyjne instalacji SSWiN, instalacji UPS, instalacji oddymiających klatek schodowych, instalacji gaszenia gazem, instalacja klimatyzacji

 

Impel Tech Solutions Company 

 • Przeglądy techniczne i konserwacyjne stacji transformatorowo-rozdzielczych i agregatorni

 

2020

 

Stacja transformatorowa SO7

Budowa stacji transformatorowo rozdzielczej 15/0,4kV  SO7 wraz z zasilaniem  SN – 15 kV w budynku A2-3 oraz unieczynnienie stacji SO5 na terenie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego w Łodzi – II etap budowy CKD – jako Generalny Wykonawca

 • Budowa stacji transformatorowo wnętrzowej w istniejącym budynku A2-3 CKD w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
 • Modernizacja sieci SN-15kVi nN 0,4 kV na terenie CKD UM w Łodzi przy ul Pomorskiej 251 w zakresie zasilania SN-15kV abonenckiej stacji nr SO7, unieczynnienia abonenckiej stacji SO5, budowy linii kablowych SN-15kV, budowy linii kablowych nN-0,4kV, budowy złącza kablowego nN 0,4kV

 

Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim 

 • Montaż i uruchomienie wyposażenia dla przyjaznego pokoju przesłuchań (Niebieski Pokój)

 

Fundacja Moje Drzewko Pomarańczowe

 • Wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach lokalu 1U przy ul. Żeromskiego

 

BioNanoPark+ w Łodzi

 • Serwis i konserwacja stacji SN
 • Pomiar i analiza poboru mocy ARUZ

 

SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Serwis i konserwacje instalacji ochrony przeciwpożarowej oraz systemów oddymiania pionów klatek schodowych

 

Łódzki Urząd Wojewódzki

 • Przeglądy techniczne i konserwacyjne instalacji SSWiN, instalacji UPS, instalacji oddymiających klatek schodowych, instalacji gaszenia gazem, instalacja klimatyzacji

 

Impel Tech Solutions Company 

 • Przeglądy techniczne i konserwacyjne stacji transformatorowo-rozdzielczych i agregatorni

 

2019

 

Budowa zespołu Poradni Specjalistycznych i Serwerowni w budynku A2 zlokalizowanych na terenie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ul. Pomorska 251 w ramach II etapu budowy CKD

 • Instalacje elektryczne i teletechniczne wewnętrzne
 • Rozdzielnica główna Serwerowni
 • Rozdzielnica główna i rozdzielnice oddziałowe Poradni
 • Kompensacja mocy biernej

 

BioNanoPark+ w Łodzi

 • Serwis i konserwacja stacji SN
 • Pomiar i analiza poboru mocy ARUZ

 

SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Serwis i konserwacje instalacji ochrony przeciwpożarowej oraz systemów oddymiania pionów klatek schodowych

 

Łódzki Urząd Wojewódzki

 • Przeglądy techniczne i konserwacyjne instalacji SSWiN, instalacji UPS, instalacji oddymiających klatek schodowych, instalacji gaszenia gazem, instalacja klimatyzacji

 

Impel Tech Solutions Company 

 • Przeglądy techniczne i konserwacyjne stacji transformatorowo-rozdzielczych i agregatorni

 

2018

 

Budowa linii kablowych SN 15 kV zasilających stacje SO1, SO2, SO3 zlokalizowanych na terenie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

Centrum Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Instalacje elektryczne i teletechniczne

 

Apteka na terenie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytety Medycznego w Łodzi

 • Instalacje elektryczne i teletechniczne
 • WLZ
 • Prefabrykacja rozdzielnicy zasilania rezerwowego

 

Fundacja Gajusz, stacjonarne Hospicjum Łódź, ul Dąbrowskiego

 • Pomiary ochronne i badanie instalacji elektrycznej

 

Porsche Centrum Łódź, Salon, Serwis Porsche

 • Zasilanie placu budowy

 

BioNanoPark+ w Łodzi

 • Serwis i konserwacja stacji SN
 • Pomiar i analiza poboru mocy ARUZ

 

SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Serwis i konserwacje instalacji ochrony przeciwpożarowej oraz systemów oddymiania pionów klatek schodowych

 

Łódzki Urząd Wojewódzki

 • Przeglądy techniczne i konserwacyjne instalacji SSWiN, instalacji UPS, instalacji oddymiających klatek schodowych, instalacji gaszenia gazem, instalacja klimatyzacji

 

Impel Tech Solutions Company 

 • Przeglądy techniczne i konserwacyjne stacji transformatorowo-rozdzielczych i agregatorni

 

2017

 

Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Montaż instalacji elektrycznych, rozdzielni piętrowych, instalacji zasilania gwarantowanego w Centrum Symulacji Medycznych poziom 12 i 13 w budynku A1
 • Modernizacja rozdzielni NN stacji SO4

 

SPZOZ CSK Instytut Stomatologii w Łodzi

 • Rozbudowa istniejącego systemu sygnalizacji pożaru w budynku A3 i B1
 • Wykonanie projektu oraz nowej instalacji zasilającej obwody IT przeznaczonej dla aparatury podtrzymującej i diagnozującej stan pacjenta

 

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

 • Inwentaryzacji i aktualizacja dokumentacji systemów SSP, SSWIN, KD, CCTV
 • Naprawa systemów SSP, SSWIN, KD, CCTV
 • Serwis i konserwacja systemów SSP, SSWIN, KD, CCTV

 

Sąd Okręgowy Piotrków Trybunalskim

 • Naprawa systemów SSP, KD, CCTV
 • Serwis i konserwacja systemów SSP, SSWIN, KD, CCTV

 

Prokuratura Rejonowa w Pabianicach

 • Serwis i konserwacja systemów SSP, SSWIN, KD, CCTV
 • Naprawa systemu CCTV oraz naprawa centrali oświetlenia awaryjnego

 

Sąd Okręgowy w Sieradzu

 • Montaż i instalacja wyposażenia audio-video do Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Dzieci

 

BioNanoPark+ w Łodzi

 • Serwis i konserwacja stacji SN
 • Pomiar i analiza poboru mocy ARUZ

 

2016

 

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

 • Projekt i wykonanie instalacji elektrycznej, zasilania gwarantowanego IT, instalacji przyzywowej, SSP, SSWIN, KD, LAN w nowym oddziale Kliniki Interny
 • Projekt i wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej w ramach zadania mającego na celu utworzenia Pracowni Naukowej w Naukowym Centrum Zdrowia Kobiet i Badań nad Zaburzeniami Płodności
 • Projekt i Wykonanie instalacji elektrycznych w celu utworzenia Przychodni Specjalistycznych oddziału Ginekologiczno-Położniczego

 

Budynek Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Jaracza 63

 • Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w remontowanym budynku oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa 

 

Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Wykonanie instalacji zasilania gwarantowanego dla systemów teletechnicznych w budynku A1 i A2 CKD

 

Stadion Miejski Widzewa w Łodzi

 • Montaż instalacji BMS tj. wykonanie prefabrykacji szaf BMS, montaż urządzeń stanowiących wyposażenie szaf BMS, wykonanie podłączeń instalacji BMS do urządzeń i szaf BMS,

 

Willa Kastenberga w Łodzi

 • Wykonanie instalacji LAN, instalacji CCTV oraz montaż urządzeń systemów niskoprądowych.

 

Prokuratura Okręgowa w Łodzi

 • Zmiana oprogramowania systemu automatyki budynkowej

 

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim

 • Wykonanie rozbudowy okablowania strukturalnego w budynku Sądu

 

SPZOZ CSK Instytut Stomatologii w Łodzi

 • Wymiana układu zasilania gwarantowanego zasilacz UPS 80kVA wraz z baterią akumulatorów

 

2015

 

Centrum Kliniczno Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Zaprojektowane i wykonanie wydzielonych sekcji pożarowych w rozdzielniach głównych SO1;SO;SO3 w czynnym budynku szpitalnym A1 A2
 • Modernizacja instalacji odgromowej na dachu budynku wysokościowego  A1

 

Ericpol Sp. z o.o. Łódź

 • Wykonanie systemu zasilania dla urządzenia pod nazwą Analizator Rzeczywistych Układów Złożonych ARUZ

 

 Sąd Rejonowy w Opocznie

 • Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego opartego na kamerach IP

 

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

 • Niebieski Pokój -Wyposażenie pokoju przesłuchań w sprzęt audiowizualny do rejestracji dźwięku i obrazu oraz system nagrania i odtwarzania nagrania
 • Serwis i konserwacja systemów SSP, SSWIN, KD, CCTV

 

Dalkia Łódź Spółka Akcyjna

 • Serwis instalacji odgromowej w EC2, EC3, EC4
 • Remont instalacji odgromowej obiektów w EC3

 

Prokuratura Rejonowa w Pabianicach

 • Serwis i konserwacja systemów SSP, SSWIN, KD, CCTV

 

2014

 

Centrum Kliniczno Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego

 • Wykonanie pomiarów natężenia awaryjnego w drogach ewakuacyjnych w budynkach A1 i A2
 • Wykonanie przebudowy i budowy układów zasilania IT w budynku A1

 

BioNanoPark+ w Łodzi ul. Dubois 114/116

 • Wykonanie zasilania SN i NN  budynku C BioNanoPark+
 • Rozbudowa stacji SN, montaż dodatkowych pół SN i transformatorów 630kVA

 

Sąd Rejonowy w Opocznie

 • Wyposażenie pokoju przesłuchań w sprzęt audiowizualny do rejestracji dźwięku i obrazu oraz system nagrywania i odtwarzania nagrania, umożliwiający odczytanie zapisu na rozprawie.
 • Wykonanie prac w zakresie monitoringu budynku

 

2013

 

Centrum Kliniczno Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego

 • Wykonanie prac naprawczo-porządkowych po wykonaniu zabezpieczeń pożarowych stropów w budynku A1, w tym demontaż, montaż opraw wraz ze sprawdzeniem poprawności podłączeń i funkcjonowania oprawy, usunięcia usterek w oświetleniu awaryjnym, uzupełnienie połączeń wyrównawczych.
 • Usunięcie awarii wyłącznik Q7 w stacji SO2
 • Przełożenie kabli zasilających dźwigi pożarowe w pomieszczeniach maszynowni dźwigów
 • Wykonanie napraw i uzupełnień istniejącej instalacji odgromowej w budynku A1
 • Wykonanie oznakowań pożarowych w budynek A1 i A2
 • Wykonanie pomiarów oporności izolacji instalacji elektrycznych w budynkach A1 i A2

 

Dalkia Łódź Spółka Akcyjna

 • Modernizacja rozdzielnicy 0,4kV M1 w zakładzie EC3
 • Wymiana rozdzielnicy 0,4kV PZ i transformatora TNZ w zakładzie EC3

 

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalski

 • Wykonanie instalacji telewizji dozorowej do czytelni akt

 

Hotel „Wodnik” w Stoku k/Bełchatowa

 • Remont i modernizacja rozdzielni elektrycznych

 

2012

 

Centrum Kliniczno Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego

 • Roboty budowlano-montażowe w stacjach oddziałowych
 • Odtworzenie kabli pożarowych od Stacji S01 i S02 do budynku C8-agregatowni

 

Dalkia Łódź Spółka Akcyjna

 • Remont urządzeń i instalacji elektrycznych EC3, EC4, obejmujących zadania:
  • remont zasilania szafek sterowania zasuw K5A55 i K4A55 w EC3
  • remont konstrukcji wsporniczych w kanałach kablowych kotłowni poz. -3, 5 m w EC3
  • remont rozdzielnic 0,4kV Z3A, Z3B, Z3C w EC4
  • remont instalacji grzejnej rozmrażalni wagonów w EC4
 • Remont rozmrażalni wagonów w EC4

 

2011

 

Dalkia Łódź Spółka Akcyjna

 • Modernizacja oraz uruchomienie rozdzielnic 0,4 kV

 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

 • Budowa i przebudowa zasilania głównego Szpitala– przebudowa przyłącza, budowa nowych linii zasilających, montaż nowej rozdzielni głównej.

 

Prokuratura Rejonowa w Pabianicach

 • Wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej

 

Nasi partnerzy

Zostaliśmy nagrodzeni