Działamy

z ENERGIĄ

Realizacje

2017

 

Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Montaż instalacji elektrycznych, rozdzielni piętrowych, instalacji zasilania gwarantowanego w Centrum Symulacji Medycznych poziom 12 i 13 w budynku A1
 • Modernizacja rozdzielni NN stacji SO4

 

SPZOZ CSK Instytut Stomatologii w Łodzi

 • Rozbudowa istniejącego systemu sygnalizacji pożaru w budynku A3 i B1
 • Wykonanie projektu oraz nowej instalacji zasilającej obwody IT przeznaczonej dla aparatury podtrzymującej i diagnozującej stan pacjenta

 

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

 • Inwentaryzacji i aktualizacja dokumentacji systemów SSP, SSWIN, KD, CCTV
 • Naprawa systemów SSP, SSWIN, KD, CCTV
 • Serwis i konserwacja systemów SSP, SSWIN, KD, CCTV

 

Sąd Okręgowy Piotrków Trybunalskim

 • Naprawa systemów SSP, KD, CCTV
 • Serwis i konserwacja systemów SSP, SSWIN, KD, CCTV

 

Prokuratura Rejonowa w Pabianicach

 • Serwis i konserwacja systemów SSP, SSWIN, KD, CCTV
 • Naprawa systemu CCTV oraz naprawa centrali oświetlenia awaryjnego

 

Sąd Okręgowy w Sieradzu

 • Montaż i instalacja wyposażenia audio-video do Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Dzieci

 

BioNanoPark+ w Łodzi

 • Serwis i konserwacja stacji SN
 • Pomiar i analiza poboru mocy ARUZ

 

2016

 

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

 • Projekt i wykonanie instalacji elektrycznej, zasilania gwarantowanego IT, instalacji przyzywowej, SSP, SSWIN, KD, LAN w nowym oddziale Kliniki Interny
 • Projekt i wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej w ramach zadania mającego na celu utworzenia Pracowni Naukowej w Naukowym Centrum Zdrowia Kobiet i Badań nad Zaburzeniami Płodności
 • Projekt i Wykonanie instalacji elektrycznych w celu utworzenia Przychodni Specjalistycznych oddziału Ginekologiczno-Położniczego

 

Budynek Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Jaracza 63

 • Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w remontowanym budynku oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa 

 

Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Wykonanie instalacji zasilania gwarantowanego dla systemów teletechnicznych w budynku A1 i A2 CKD

 

Stadion Miejski Widzewa w Łodzi

 • Montaż instalacji BMS tj. wykonanie prefabrykacji szaf BMS, montaż urządzeń stanowiących wyposażenie szaf BMS, wykonanie podłączeń instalacji BMS do urządzeń i szaf BMS,

 

Willa Kastenberga w Łodzi

 • Wykonanie instalacji LAN, instalacji CCTV oraz montaż urządzeń systemów niskoprądowych.

 

Prokuratura Okręgowa w Łodzi

 • Zmiana oprogramowania systemu automatyki budynkowej

 

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim

 • Wykonanie rozbudowy okablowania strukturalnego w budynku Sądu

 

SPZOZ CSK Instytut Stomatologii w Łodzi

 • Wymiana układu zasilania gwarantowanego zasilacz UPS 80kVA wraz z baterią akumulatorów

 

2015

 

Centrum Kliniczno Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Zaprojektowane i wykonanie wydzielonych sekcji pożarowych w rozdzielniach głównych SO1;SO;SO3 w czynnym budynku szpitalnym A1 A2
 • Modernizacja instalacji odgromowej na dachu budynku wysokościowego  A1

 

Ericpol Sp. z o.o. Łódź

 • Wykonanie systemu zasilania dla urządzenia pod nazwą Analizator Rzeczywistych Układów Złożonych ARUZ

 

 Sąd Rejonowy w Opocznie

 • Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego opartego na kamerach IP

 

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

 • Niebieski Pokój -Wyposażenie pokoju przesłuchań w sprzęt audiowizualny do rejestracji dźwięku i obrazu oraz system nagrania i odtwarzania nagrania
 • Serwis i konserwacja systemów SSP, SSWIN, KD, CCTV

 

Dalkia Łódź Spółka Akcyjna

 • Serwis instalacji odgromowej w EC2, EC3, EC4
 • Remont instalacji odgromowej obiektów w EC3

 

Prokuratura Rejonowa w Pabianicach

 • Serwis i konserwacja systemów SSP, SSWIN, KD, CCTV

 

2014

 

Centrum Kliniczno Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego

 • Wykonanie pomiarów natężenia awaryjnego w drogach ewakuacyjnych w budynkach A1 i A2
 • Wykonanie przebudowy i budowy układów zasilania IT w budynku A1

 

BioNanoPark+ w Łodzi ul. Dubois 114/116

 • Wykonanie zasilania SN i NN  budynku C BioNanoPark+
 • Rozbudowa stacji SN, montaż dodatkowych pół SN i transformatorów 630kVA

 

Sąd Rejonowy w Opocznie

 • Wyposażenie pokoju przesłuchań w sprzęt audiowizualny do rejestracji dźwięku i obrazu oraz system nagrywania i odtwarzania nagrania, umożliwiający odczytanie zapisu na rozprawie.
 • Wykonanie prac w zakresie monitoringu budynku

 

2013

 

Centrum Kliniczno Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego

 • Wykonanie prac naprawczo-porządkowych po wykonaniu zabezpieczeń pożarowych stropów w budynku A1, w tym demontaż, montaż opraw wraz ze sprawdzeniem poprawności podłączeń i funkcjonowania oprawy, usunięcia usterek w oświetleniu awaryjnym, uzupełnienie połączeń wyrównawczych.
 • Usunięcie awarii wyłącznik Q7 w stacji SO2
 • Przełożenie kabli zasilających dźwigi pożarowe w pomieszczeniach maszynowni dźwigów
 • Wykonanie napraw i uzupełnień istniejącej instalacji odgromowej w budynku A1
 • Wykonanie oznakowań pożarowych w budynek A1 i A2
 • Wykonanie pomiarów oporności izolacji instalacji elektrycznych w budynkach A1 i A2

 

Dalkia Łódź Spółka Akcyjna

 • Modernizacja rozdzielnicy 0,4kV M1 w zakładzie EC3
 • Wymiana rozdzielnicy 0,4kV PZ i transformatora TNZ w zakładzie EC3

 

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalski

 • Wykonanie instalacji telewizji dozorowej do czytelni akt

 

Hotel „Wodnik” w Stoku k/Bełchatowa

 • Remont i modernizacja rozdzielni elektrycznych

 

2012

 

Centrum Kliniczno Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego

 • Roboty budowlano-montażowe w stacjach oddziałowych
 • Odtworzenie kabli pożarowych od Stacji S01 i S02 do budynku C8-agregatowni

 

Dalkia Łódź Spółka Akcyjna

 • Remont urządzeń i instalacji elektrycznych EC3, EC4, obejmujących zadania:
  • remont zasilania szafek sterowania zasuw K5A55 i K4A55 w EC3
  • remont konstrukcji wsporniczych w kanałach kablowych kotłowni poz. -3, 5 m w EC3
  • remont rozdzielnic 0,4kV Z3A, Z3B, Z3C w EC4
  • remont instalacji grzejnej rozmrażalni wagonów w EC4
 • Remont rozmrażalni wagonów w EC4

 

2011

 

Dalkia Łódź Spółka Akcyjna

 • Modernizacja oraz uruchomienie rozdzielnic 0,4 kV

 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

 • Budowa i przebudowa zasilania głównego Szpitala– przebudowa przyłącza, budowa nowych linii zasilających, montaż nowej rozdzielni głównej.

 

Prokuratura Rejonowa w Pabianicach

 • Wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej

 

Nasi partnerzy

Zostaliśmy nagrodzeni