Działamy

z ENERGIĄ

 

NIEBIESKI POKÓJ

Oferujemy Państwu przystosowanie pomieszczeń przesłuchań niebieskiego pokoju do wymagań rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013  dz. Ustaw poz. 1642 z dnia 24.12.2013r w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzanego w trybie określonym w art. 185a–185c Kodeksu postępowania karnego.

 

Nasza oferta obejmuje wykonanie systemu podglądu i rejestracji przy zachowaniu dużej rozdzielczości zapisywanego obrazu oraz  dobrej zrozumiałości mowy i dźwięków.

 

Rejestracja nagrań odbywa się za pomocą kamer (minimum trzech) zlokalizowanych w pomieszczeniu przesłuchań, umożliwiających obserwację ogólnego planu pomieszczenia, dokładną obserwację osoby przesłuchiwanej z możliwością zbliżenia twarzy. Dźwięk z pomieszczenia przesłuchań rejestrowany jest przy zastosowaniu mikrofonów kierunkowych. System audio umożliwia zadawanie pytań przez osobę prowadzącą przesłuchanie oraz przez osoby obserwujące przesłuchanie z pomieszczenia technicznego, bez zakłócania uwagi osoby przesłuchiwanej.

 

Zapis obrazów ze wszystkich kamer i mikrofonów odbywa się na dwóch niezależnych  rejestratorach zapewniających pewność nagrania w przypadku awarii jednego z nich. System umożliwia zapis nagranego przesłuchania na zewnętrzny nośnik USB (dysk twardy, pen-drive). Z uwagi na możliwość wykorzystywania pomieszczenia przez różne jednostki organizacyjne uwzględniono możliwość kasowania nagrań.

 

System zasilany jest przez urządzenie UPS zapewniające kontynuowanie przesłuchania w przypadku zaniku napięcia, przez minimum 2 godziny.

 

Zakres oferowanych prac obejmuje:

  • wykonanie oprzewodowania systemu video oraz instalacji audio,

  • wykonanie prac malarskich, budowlanych,

  • montaż dostarczonych urządzeń,

  • uruchomienie systemu,

  • szkolenie osób z nadzoru technicznego,

  • szkolenie użytkowników systemu,

  • opracowanie dokumentacji powykonawczej,

  • opracowanie instrukcji obsługi systemu.

 

 

 

W celu przygotowania szczegółowej oferty prosimy o kontakt na adres sako@sako.pl

Nasi partnerzy

Zostaliśmy nagrodzeni