Działamy

z ENERGIĄ

 

Konserwacja

Wykonujemy usługi z zakresu konserwacji instalacji, w tym usuwanie awarii:

 

  • w obiektach użytku publicznego,
  • w obiektach przemysłowych,
  • a także stacji i urządzeń elektroenergetycznych.

 

Oferujemy możliwość 24 godzinnego dyżuru.

Nasi partnerzy

Zostaliśmy nagrodzeni