Działamy

z ENERGIĄ

 

Kompensacja mocy biernej

Kompensacja mocy biernej umożliwia:

 

  • eliminację opłat za energię bierną oraz zmniejszenie opłat za energię czynną,
  • poprawę jakości energii elektrycznej,
  • poprawę wzrostu jakości funkcjonowania układów elektroenergetycznych,
  • odciążenie linii kablowej poprzez redukcję przepływającego nimi prądu,
  • odciążenie pracy transformatorów.

 

 

W ramach naszych usług oferujemy Państwu projektowanie układów kompensacji mocy biernej oraz ich montaż i modernizację.

Nasi partnerzy

Zostaliśmy nagrodzeni