Działamy

z ENERGIĄ

Realizacje

Centrum Kliniczno Dydaktyczne Akademii Medycznej w Łodzi


Kompleksowe wykonanie : instalacji elektrycznej, rozdzielnic NN, agregatowni o mocy 2,8 MVW,  instalacje oświetlenia awaryjnego, instalacji zasilania gwarantowanego

 

 

 

 

 

POLFA Łódź

 

Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych, instalacji  SAP, instalacji SSWiN w budynku biurowym oraz budynku granulatów

 

 

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

 

Budowa linii zasilającej SN, montaż stacji transformatorowej, rozdzielni NN, instalacji SAP, instalacji SSWiN, instalacji CCTV, teleinformatycznych

 

 

Urząd Miasta Brzeziny

 

Basen miejski - kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych, instalacji  SAP, instalacji SSWiN, instalacji nagłośnienia

 

 

 

ŁZE

 

Budowa linii zasilających wraz z stacją zdawczo odbiorczą SN dla Łódzkiej strefy ekonomicznej Nowy Józefów w Łodzi, budowa linii zasilających NN na terenie miasta Łodzi i okolic

 

 

GILETTE Łódź

 

montaż rozdzielnic SN, montaż transformatorów SN o mocy od 800kVA – 2 000kVA

 

 

DELL Łódź

 

Montaż i rozruch rozdzielni głównej SN typ ZS 1

 

 

POLSKA WODA

 

Montaż i uruchomienie układów zasilania SN i NN ( wykonanie połączeń kablowych, montaż transformatora 2 500kVA, montaż rozdzielnicy NN)

 

 

ŁKS

 

Wykonanie linii zasilających, instalacja odgromowa i wyrównawcza

 

 

REZAL

 

Wykonanie niezależnego zasilania zakładu (transformator 2 000kVa, rozdzielca główna NN)

 


Politechnika Łódzka


Montaż instalacji CCTV, budowa linii światłowodowych

 


TVP Łódź

Montaż systemu oddymiania wraz z wygrodzeniem dróg ewakuacyjnych

 


ZUS Oddział w Białymstoku


Wykonanie kompletnej instalacji SAP

 


Urząd Miasta Łodzi


Wykonanie zasilania elektrycznego studni głębinowej w Parku Widzewskim w Łodzi

 


ATLAS S.A. Zgierz


Wykonanie oświetlenia dróg dojazdowych

 


Urząd Marszałkowski w Łodzi


Wykonanie zintegrowanego systemu ochrony pożarowej budynku wysokościowego : instalacja SAP; instalacja zasilania i  automatyki sterowania układami oddymiania, instalacją tryskaczową

 


Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi


Montaż systemu oddymiania wraz z wygrodzeniem dróg ewakuacyjnych

 


Komenda Główna Policji w Warszawie

 

Montaż instalacji SAP

 


Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi


Montaż i uruchomienie systemu oddymiania, sieci logicznej LAN, energetycznej

 


Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

 

Wykonanie: systemu SSWiN, systemu CCTV systemu SAP, sieci logicznej LAN, instalacja nagłośnienia sal rozpraw

 


Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim

 

Wykonanie : linii zasilającej NN, instalacji elektrycznej , oświetlenia terenu , instalacji  SSWiN , instalacji CCTV, sieci logicznej LAN, serwerowni , systemu zasilania gwarantowanego

 


ELDAR Łódź

 

Montaż instalacji elektrycznej, sieci komputerowej, telefonicznej

 


Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

 

Wykonanie serwerowni wraz z systemem zasilania gwarantowanego , klimatyzacją , systemem gaszenia gazem

 

Nasi partnerzy

Zostaliśmy nagrodzeni